ms Oranje

het reisverslag van mijn vader in 1948

Van 26 aug tot 16 september 1948 reisde mijn vader...

Van 26 aug tot 16 september 1948 reisde mijn vader (Jan Jol 1918-2000) met de Oranje naar Indië. Hij heeft daarvan een 30 pagina’s tellend verslag gemaakt. Hij beschrijft met humor het leven aan boord; met enthousiasme het langsglijdend landschap, maar vooral ook en vermengd met verbazing de overvloedige maaltijden aan boord. Uitgezonden door de gereformeerde zending, werd hij aangesteld door de Stichting voor Nederlands Onderwijs in Nederlands Indië. Zijn reisgenoten waren medecursisten van de cursus Indische Vorming in Baarn. Dominee Johannes Verkuyl, de latere hoogleraar missiologie, verzorgde de avondwijdingen. Andere bekende reisgenoten waren Jo Spier en Piet Bakker die de reis maakten in opdracht van Elsevier.

Enkele citaten

‘Toen we Ijmuiden en dus het vaderland verlieten, zocht ik tevergeefs naar de sensatie, die je altijd in boeken beschreven vindt. Je zou tegen je tranen moeten vechten en een brok in je keer moeten voelen. Maar ik bleef er nogal gewoon onder, en de mensen, aan wie ik heb gevraagd hoe zij zich op dat moment voelden, zeiden unaniem dat zij geen week ogenblik hadden gehad’ ‘Een enkel paar danste echt sierlijk een wals van Strauss, maar voor de rest was het net een stel zenuwlijers’ en (koninginnedag’48) ’we wilden er feestelijk uitzien tijdens het galabanket. Vele dames hadden net nog geen sleep. Alleen schenen enkelen het stuk, dat er van onderen aanzat, van boven eraf gehaald te hebben’. ‘feestelijke Oranje Afrikanen en als pièce de milieu een suikeren tempeltje, waarin een suikeren koninginnekop, die evenwel op de verjaardag van ieders opoe gebruikt zou kunnen worden’. ‘de hutdjongos heb ik gisteren een voorschotfooi gegeven, evenals de tafeldjongossen. Hun monden spleten tot hun oren, waarbij behalve veel wit ook ontstellend veel goud bloot kwam’ ‘we werden allen even stil, dit is het land, waar we althans een deel van ons leven zullen doorbrengen’ (Indië in zicht).

Het voert te ver alle 30 pagina’s hier te downloaden. Geïnteresseerden kunnen het verslag opvragen bij mij: Christine Jol, emailadres chrjol@gmail.com. Nadien zijn wij als gezin nog eenmaal met de Oranje heen en weer gevaren. Mijn vader heeft Frans gegeven aan middelbare scholen in Djakarta, Medan en Bandung. Begin 1958 zijn we definitief teruggevaren naar Nederland met de Himalya.

foto's koninginnedag (waarschijnlijk)

Ook een verhaal? Deel het hier!

Reageer op dit verhaal

Nog geen reacties

Is er iets mis met het verhaal?